ข่าว

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศและระดับอาเซียน

30 มิ.ย. 2558
ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศและระดับอาเซียน

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นายจิระภัทร บุญยิ่ง นายธนเทพ เหลืองทองคํา น.ส.วิลาวัณย์ สกุลกอบสิน และ น.ส.เอริณ พันธิสุนทร และมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทาง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สําหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 70 สถาบัน ซึ่งทีมจากจุฬาฯ ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุด และนับเป็นแชมป์ 3 สมัยซ้อน สําหรับการแข่งขันรายการนี้ (2556 - 2558) ส่วนทีมที่ได้อันดับ 2 และ 3 ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลําดับ ทั้งนี้ทีมจากจุฬาฯ ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารระดับอาเซียน ASEAN Food Quiz Bowl 2015 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ The 14th ASEAN Food Conference 2015 ณ เมืองปาไซ ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยมีทีมจากประเทศในแถบอาเซียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์กัมพูชา เวียดนาม พม่า และเจ้าภาพฟิลิปปินส์ซึ่งทีม นิสิตทั้ง 4 คน ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลับมาได้สําเร็จเป็นสมัยที่ 2 ของการแข่งขันรายการนี้อีกด้วย ส่วนทีมที่ได้อันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ตามลําดับ