ข่าว

ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

16 ส.ค. 2561
S__7512729

ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแสดล้อม (ศปอส.) จุฬาฯ  และได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างโดดเด่น ประจำปี 2561

โดยได้รับประกาศนียบัตร ในงาน Chula Safey 2018 ณ ศาลาพระเกี้ยว ในวันที่ 14 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา