ข่าว

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์” (PCQI for Training on Preventive Controls for Human Food) ครั้งที่ 1

04 ก.ค. 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม หลักสูตร "PCQI for Training on Preventive Controls for Human Food"
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติด้านการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์” (PCQI for Training on Preventive Controls for Human Food) ครั้งที่ 1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ และชำระเงินจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560


ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2560 รวม 3 วัน
(วิทยากรได้รับการรับรองจาก FSPCA)
สถานที่ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
- 0-2218-5515-6
- www.sc.chula.ac.th/foodtech/
- ftcuworkshop@gmail.com


รายระเอียดดังแนบ
Flyer PCQI 60.1
โครงการอบรม PCQI ครั้งที่ 1 072017 (1)