ข่าว

ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลจากการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมอาหารระดับชาติและนานาชาติ

17 มิ.ย. 2564
ทีมนิสิตปริญญาตรี และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมอาหาร ทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ถึง 3 รางวัล ดังนี้

 • การประกวดระดับนานาชาติ รายการ ASEAN Innovation Challenge - ProVeg International 2021 ซึ่งเป็นการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมอาหารจากพืช (ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 มีทีมนักศึกษาจาก 54 มหาวิทยาลัย 13 ประเทศ ส่งผลงานรวมทั้งสิ้น 125 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดในปีนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลจากรายการนี้ได้ถึง 2 รางวัล โดยทีมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วย นายนุติ หุตะสิงห (นิสิตปริญญาเอก) น.ส.วรัญญา เตชะสุขถาวร (นิสิตปริญญาเอก) และ นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์ (นิสิตปริญญาโท) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันนี้มาครองได้สำเร็จ จากการนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ “Marble Booster: อาหารกล่องพร้อมรับประทาน จากเนื้อลายหินอ่อนที่ผลิตจากพืช100% เสริมด้วยสารเสริมภูมิคุ้มกันจากขมิ้นและพริกไทยดำ เสิร์ฟพร้อมซอสรสชาติอาเซียน ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกและผักนึ่ง” ภายใต้การให้คำแนะนำของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  นอกจากนี้ ทีมนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ธรธรร ชัยนิธิกรรณ น.ส. ปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ น.ส.ปัทมพร คูประเสริฐ และ น.ส.พิชามญชุ์ เพชรานนท์ ยังได้รับรางวัลพิเศษจากการแข่งขันในรายการเดียวกันนี้ สำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ “Zainty: ไอศกรีมปราศจากนมสูตรผสมอะโวคาโดและกะทิในรูปแบบพาร์เฟต์” ภายใต้การให้คำแนะนำของบริษัท เนสท์เล่ อีกด้วย

 • การประกวดระดับชาติ รายการ FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021 ในหัวข้อ smart food for new normal จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 ทีมนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย นายศักย์ศรณ์ เตชสุจริตสุนทร น.ส. ธรธรร ชัยนิธิกรรณ น.ส. ปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ น.ส. ปัทมพร คูประเสริฐ น.ส. พิชามญชุ์ เพชรานนท์ และ น.ส. อิศริยา ธัญยาธีรพงษ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค (เขตกรุงเทพฯ) จากแนวคิดผลิตภัณฑ์ “TEP-TEP: พุดดิ้งจากเทมเป้และครัมเบิ้ลมะพร้าว” ทั้งนี้ นิสิตทั้งสามทีม อยู่ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ และ ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

  CU grad team_1st prize ProVeg Contest

  CU Product 1st prize ProVeg Contest


  CU undergrad team_Food Innovation
  CU Product Special prize ProVeg Contest Tep Tep Cut