ข่าว

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018

28 มิ.ย. 2561
35889404_1722143437905905_6074606021802721280_o 35971252_1722144751239107_8544311138689482752_o 35844712_1722145277905721_6241873054994006016_o 35832925_1722143644572551_8692638577286184960_o 35776221_1722144494572466_2646369521341825024_o

ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย นายกษิดิ์เดช ศิวะกุล นางสาวชนิษฐา เกิดบัณฑิต นางสาวชวัลรัตน์ สุขุวิทย์ และนางสาวญานิกา บำรุงวงศ์สิริ และมี รศ.ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้คุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 74 สถาบัน ซึ่งทีมจากจุฬาฯ ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุด ส่วนทีมที่ได้อันดับ 2 - 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพฯ) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามลำดับ