ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ FIAC 2019

16 ก.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 2 คน สำหรับรางวัลจากการประชุมวิชาการ FIAC 2019
(13-14 มิ.ย. 62) น.ส. สุธินี หะริณธนาวุฒิ นิสิตปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จากผลงานPrebiotic Activity Score of Konjac Glucomannan Hydrolysate for Lactobacillus casei-01 and an Application of the Hydrolysate in Goat Milk System
และ Miss Afwa Hayuningtyas นิสิตปริญญาโท (นานาชาติ) ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า Oral presentation จากผลงาน
Effect of Konjac Glucomannan Concentration and Oil-phase Volume Fraction on the Stability of Curcumin-Loaded-Oil-in-Milk System
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทั้ง 2 คน คือ รศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล

 

Fiac3Fiac1

Fiac2