ข่าว

ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ที่ได้รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณฯ ศาสตราจารย์

25 มี.ค. 2559

Pic1


ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล


ที่ได้รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณฯ ศาสตราจารย์


ในงาน พิธีประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2558 ณ ศาลาพระเกี้ยว