ข่าว

Dr Ingrid S Surono และ นักเรียนจาก Bian Nusantara University, faculty of engineering, department of food technology (จำนวน 35 คน) เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

23 พ.ย. 2559
Dr Ingrid S Surono และ นักเรียนจาก Bian Nusantara University, faculty of engineering, department of food technology (จำนวน 35 คน) เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2559

IMG_9204
IMG_9207
IMG_9208
IMG_9217