ข่าว

โครงการฝึกอบรม Retort Supervisors ครั้งที่ 9

30 ส.ค. 2562
Untitled

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด (Retort Supervisors) ครั้งที่ ​9"
ระหว่างวันที่ ​13-​17 มกราคม 25​63 รวม 5 วัน (จำกัด 40 คน)
ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน่วยอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ​25 ​ธันวาคม 2​562 ! สมัครได้ที่ ftcuworkshop@gmail.com
ติดตามรายละเอียด
http://www.sc.chula.ac.th/foodtech/ or http://foodtech.sc.chula.ac.th/th/
โทรศัพท์ 022185515-6 (คุณปิ่นรัช) เวลา 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ