ข่าว

สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Synthetic biology : engineering microbes to make many products”

29 ต.ค. 2561
 

เรียนเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร

ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "Synthetic biology : engineering microbes to make many products" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศ

211588

211587

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ (online application)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZ8M2G7QJgM1SQ6oUWJ76WOZ_89O2RLQ60yb_Pgbs7ct3cw/viewform