ข่าว

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

30 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ทางไฟล์ที่แนบไว้ข้างล่างนี้ค่ะ

application

Intercourse curriculum new

Applicaiton detail for MSc Food Sci and Tech for session 1_2021