ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุบลรัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม World’s Top 2% Scientists (in the field of Food Science) by Stanford University ปี 2020 ค่ะ

27 พ.ย. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุบลรัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม World's Top 2% Scientists (in the field of Food Science) by Stanford University ปี 2020 ค่ะ

https://www.facebook.com/groups/1105847746107025/permalink/4999543056737455/

S__24543240