ข่าว

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร ปราณี อ่านเปรื่อง และ รองศาสตราจารย์ ดร สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

30 ส.ค. 2559
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิตแด่
ศาสตราจารย์ ดร ปราณี อ่านเปรื่อง และ รองศาสตราจารย์ ดร สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

มีกำหนดการ มี 2 วัน คืด
- วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17.00-20.30 น. ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ชั้น 8 อาหคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 02-218-5515-6

บัตรงานเกษียณ
IMG_8124